top of page
AEROflow.jpg

INDIBA AEROflow koristi različite vrste čašica koje vrše negativan pritisak na kožu, što pomaže u manipuliranju mekim tkivom. Kombinacijom dvaju sustava: dinamičkog i statičkog, AEROflow smanjuje mišićni tonus, što rezultira poboljšanjem opsega pokreta i lokalnog protoka krvi.


AEROflow tehnologija kombinira 2 modaliteta temeljena na primjeni negativnog tlaka u komplementarnom hands-on i hands-free modu:

  • DINAMIČKI NAČIN: Koristi se u kombinaciji s aktivnim pokretima prema potrebi, čašicu izravno nanosi fizioterapeut, fokusirajući aplikaciju na ograničena područja kako bi se omekšala tkivo

  • STATIČKI NAČIN: zahvaljujući različitim modalitetima koji se nalaze u softveru AEROflow, ovaj način rada nudi opciju bez upotrebe ruku koja može primijeniti negativni tlak u odabranim područjima, postižući rezultate od prve sesije

UČINAK TERAPIJE

  • Poboljšanje opsega i kvalitete pokreta

  • Poboljšanje miofascijalnih ograničenja

  • Smanjenje napetosti mišića

  • Poboljšanje drenaže tkiva

  • Tretmani ožiljaka

Kako bi učinak liječenja bio još efikasniji INDIBA AEROflow terapiju najčešće kombiniramo sa INDIBA Activ terapijom

indiba aEROFLOW

bottom of page